Hjem » Hvad er en krybekælder, og hvad bruges den til?

Hvad er en krybekælder, og hvad bruges den til?

Ejer du en bolig med krybekælder? Hvis svaret er ja, så hører din bolig efterhånden til en af sjældenhederne herhjemme. For de fleste moderne boliger i Danmark vil nemlig slet ikke have en krybekælder. Men hvad er en krybekælder egentlig, og hvad bruges den til. læs videre her, og få svaret.

1. Hvad er krybekælder?

En krybekælder er kort sagt en slags kælder under huset, der typisk vil være ganske lav i højden – oftest et sted mellem 40 cm til 1 meter. Den relativt trange plads er således årsagen til at krybekælderen har fået sit navn. Der er jo nemlig ikke plads til at stå fuldt oprejst i kælderen, og man er således nødsaget til at krybe. En krybekælder er derfor pr. definition ikke velegnet til opbevaring, og adgangen til krybekælderen vil i de fleste boliger kunne findes via en lille lem i gulvet i stueetagen.

2. Hvad er formålet med en krybekælder?

Netop fordi en krybekælder ikke egner sig til opbevaring, så vil mange naturligt nok spørge sig selv om, hvad formålet med kælderen så er. Formålet med en krybekælder er ganske enkelt, at give mulighed for at inspicere rørene og ledningerne under gulvet på stueetagen. Af denne grund vil der i langt de fleste tilfælde ikke være vinduer i en krybekælder, men snarere en mindre ventilationsrist. Mange krybekældere blev i sin tid bygget for at skabe den nødvendige plads til fjernvarmerør, og samtidigt gøre det nemmere at reparere eventuelle skader. En anden grund til at mange huse fra omkring århundredeskiftet har en krybekælder er, at hæve boligen fra jorden (der herhjemme desværre er mere fugtig end man i en perfekt verden ville ønske sig), så husets bærende trækonstruktion beskyttes mod fugt og skader.

3. Kan der opstå problemer med en krybekælder?

Ja, det kan der desværre. De fleste problemer forbundet med krybekældere skyldes dog for dårlig ventilation, hvilket vil få selve luftfugtigheden i kælderen til at stige – hvilket igen er lig med ideelle betingelser for mug, råd og skimmelsvamp i kælderen. Det er derfor altid vigtigt at sørge for at have tilstrækkeligt med ventilation i ens krybekælder, så man ikke blot undgår dyre skader, men samtidigt også beskytter den bærende konstruktion i boligen. Og her vil en enkelt eller to ventilationsriste være ganske tilstrækkeligt.

4. Årsager til fugtproblemer i en krybekælder

Fugt er således den altovervejende årsag til de fleste problemer i en krybekælder, og vil i de fleste tilfælde skyldes enten manglende ventilation eller en eventuelt blokeret ventilationsrist. Der er dog også andre grunde til at en krybekælder kan have et for fugtigt miljø, herunder:

  • Ekstra kondens i løbet af sommermånederne.
  • Hvis krybekælderens bunddække ikke er ordentligt fugtsikret.
  • Lav sokkelhøjde eller utilstrækkelig fugtspærre, hvilket kan skabe fugtproblemer på både boligens fundament og sokkel.
  • Hvis der ikke er terrænfald væk fra huset.
  • Eventuelle defekte og utætte vand- og varmerør i krybekælderen.
  • Eventuelle utætte kloakledninger eller nedløbsbrønde fra taget.
  • Hvis rørene i krybekælderen efterfølgende isoleres, hvilket vil få temperaturen i kælderen til at ændre sig – og dermed også på selve fugtforholdene.

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din krybekælder, så kan du altid kontakte eksperterne fra EASYISO.

Lignende nyheder